ACT

Artikel

Via onderstaande knop opent u een artikel dat de principes van Acceptance and Commitment Therapy weergeeft.

ACT

Video

Onderstaande video is een metafoor (de bus metafoor), afkomstig uit de Acceptance and Commitment Therapy.