Overbelasting

Artikel

Zie bijgevoegd artikel over het herstellen van overbelasting. Dit artikel vergelijkt het lichaam met een batterij en geeft tips hoe van overbelasting te herstellen.

Herstel van overbelasting