Zelfbeeld

Artikel

Zie bijgevoegd artikel met enkele concrete tips om uw zelfbeeld te versterken / zelfvertrouwen te vergroten.

Negatief zelfbeeld